«De siste års nedgang i valgdeltakelsen er ikke bra for vårt lokaldemokrati»

foto