Så langt har det vært oppskriftsmessig. Osen sa i går nei til én Fosen-kommune, mens Åfjord sa klart ja. Torsdag morgen sa Bjugn ja med stort flertall. Deretter sa Ørland nei. Alt er helt i tråd med forventningene, så langt.

I Indre Fosen blir det etter alt å dømme nei til rådmannens innstilling. Men klokken 09.00 torsdag morgen ser det ut til å gå mot et slags positivt nei. Altså et vedtak om at flertallet av politikerne egentlig er positive til én Fosen-kommune, men at man trenger mer tid på prosessen samt at noen forventninger rundt samferdsel og arbeidsgiveravgift muligens må svares opp fra staten.

Klokken 09.10 var det faktisk fortsatt ikke helt banket hvordan saken skal behandles. Men planen er som følger: Saken drøftes først i fellesnemnda hvor politikerne fra både Rissa og Leksvik sitter. Deretter behandles saken i Rissa og Leksvik kommunestyrer. Dermed kan resultatet potensielt sett bli noe ulikt i de to kommunestyrene. Så er det også en mulighet for at behandlingsmåten blir endret og at man i stedet velger å behandle saken i plenum i fellesnemnda.

Det ligger an til nei når Roan behandler saken i kveld. Dermed vil vi stå med to ja og kanskje to tja når alle Fosens kommunestyrer har sagt sitt. Hvordan tolker regjeringen det? Er dette nok til å vedta Fosen kommune i Stortinget 8. juni?

At Indre Fosen trolig ikke lukker døra helt, kan fort bli sentralt her. Et bastant nei fra Leksvik og Rissa ville vært kroken på døra for Fosen kommune i denne omgang. Nå lever spenningen i hvert fall noen uker til. Så er det klart at også Stortinget kan fatte et vedtak der døra holdes åpen. Altså at man vedtar fire kommuner på Fosen, men med et langsiktig tydelig mål om én Fosen-kommune, for eksempel innen 2022 eller 2024.

Dette er fortsatt helt åpent.