Vi oppfordrer alle til å politianmelde alle brudd på dyrevelferdsloven