Sjølyst bosenter i Vanvikan ble åpnet i 1995. Nå må senteret kanskje vike plassen for ny videregående skole, men ”toget” er enda ikke gått.De ni omsorgsboligene på Sjølyst i Vanvikan ligger an til å bli revet.Sjølyst bosenter er en stiftelse med 9 boenheter for eldre. I bygget er det utleierom med tilhørende kjøkken. Det har et terapibad som kan benyttes av alle.

Ved skolestart i 2022 blir Leksvik og Rissa videregående etter alt å dømme lagt ned og erstattet med en ny videregående skole på havna i Vanvikan.Pensjonistpartiet i fylkestinget Trøndelag stemte i mot skole på Vanvikan og ønsket i stedet skole både i Leksvik og i Rissa sentrum. Dette er også i samsvar med Indre Fosen Pensjonistpartis klare anbefaling.Vi respekterer at flertallet i fylkestinget mente noe annet, men føler at siste ordet enda ikke er sagt.

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting vil stå på for å sikre at beboerne på Sjølyst bosenter ikke blir kastet ut av sine boliger. Det er meningsløst at et skolebygg i fylkets regi skal presses inn på bekostning av boligene til eldre folk.

Svein Otto NilsenFylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting