«Vi skal kjempe for nærskolefriheten til absolutt alle elevene uavhengig av elevens karakterkort»

foto