Bjugn og omegn bygdalag er en partinøytral organisasjon,  hvis formål  er å samle engasjement for vekst og utvikling i lokalsamfunnet, samt være en «lyttepost» for hva som skjer, søke informasjon og diskusjon.

Laget har sitt naturlige tilflyt av medlemmer fra tidligere Bjugn kommunes grendesamfunn, og oppsto naturlig i kjølvannet av siste kommunesammenslåing.

All historikk knyttet til følger av slike prosesser, tilsier skjerpet årvåkenhet for best mulig å ivareta eksisterende tjenester for befolkningen.

Laget følger derfor spent med i disse dager, når kommunens politikere skal ta stilling til ulike økonomiske nedskjæringer.  Det framgår av kommunens økonomiprosjekt at kommunen må foreta et nedtrekk/reduksjon på sitt budsjett med 5 %. Kommunen har i dag et driftsbudsjett på 1,2 mrd kroner. Nedtrekket resulterer i 20 mill. i inneværende år, og 40 mill. for neste år.

For kommunens overbygning på kulturforetak; Roret, medfører nedtrekket kr. 760.000 for neste år.

Styret for Roret kommer i disse dager med «nødvendig medisin» for å etterkomme pålagte nedskjæringer for kulturelle tjenester og tilbud.  Som naturlig var, så forefantes en av hver for de ulike tilbud i tidligere Bjugn og Ørland kommuner.

Roret har foretatt en ROS-analyse (risiko og sårbarhet) og sett på konsekvensene ved å redusere tjenestetilbud ved halvering. Det innebærer én svømmehall, ett kulturhus, ett bibliotek, én frivillighetssentral, én ungdomsklubb, én kulturskole, samt redusere kulturmidler til lag og foreninger, grupper, enkeltpersoner og vice versa.

Det er med bakgrunn i dette at vårt lag ser nødvendigheten av å ha et skjerpet blikk på hvordan disse nedskjæringer blir satt ut i livet. Her bør folk flest følge med og tenke over de konsekvenser/prioriteringer som man kan frykte!

Bjugn 10.04.2024

Bjugn og Omegn Bygdalag

Turid Melum Nilsen

Olav Lyng

Magne Sagbak