Forrige gang Senterpartiet nesten klarte å ta livet av seg var da de satte seg til kongens bord sammen med bl.a. SV. Det viste seg å ikke gå bra, og det var bare så vidt partiet ikke ble rammet av sperregrensen. Dette gjentok seg heldigvis ikke ved siste valget. Vi gamle Bondepartistene og lojale Senterpartister utførte våre verv med stor innsats og glede. Sammen med mange andre potensielle Sp-ere lyttet vi med glede til Wedums klare tale om ikke mer regjeringsfellesskap med SV. Det ga håp om mulig samarbeid med Høyre og KrF, og som ga meningsmåling på rundt 20 prosent. Det ble det ikke noe av, og nå ser vi resultatet. Regjeringen styres jo totalt av SV.

Senterpartiet ble preget av «dronningen» Lahnstein som gjorde en fantastisk jobb ved EU-avstemmingen. Hun var nok ellers preget av sin tid som leder av sitt lokale ungdomsparti. Senere dyktige kvinnelige ledere i Senterpartiet virket også litt smittet av dette. Umiddelbart virker det sympatisk og fornuftig at et parti har rom for ulike oppfatninger, men det ødelegger partiet politiske tyngdekraft. Med så mange politiske partier som vi har i vårt lille land er det også unødvendig.

Hvordan kan Senterpartiet og Regjeringen komme seg ut av den trasige situasjonen som er? Det er ikke enkelt, men jeg tror det riktige må bli å være i reell mindretallsregjering uten avtalt støtte  og dermed være fristilt fra SV. Får regjeringen stortingets flertall mot seg ved en senere anledning er jo det en redelig måte for partiet å komme seg ut av regjeringen på. En kan neppe med det ha tro om 20% ved meningsmålinger. 12 til 14 prosent vil være noe å strekke seg etter det å. Da har man gjenskapt politisk tyngdepunkt for partiet og det vil være nyttig for samfunnet.  Har man respekt for dagens meningsmåling må det være en oppgave for Senterpartiet å få såpass kraft at det kan holde i skjørtene på høyredominansen som nå avsløres.

Partiet bør også ta initiativ til å overføre ansvar og oppgaver fra Fylkeskommunen til de etter hvert større regionkommunene. Det vil være tidenes største distriktsutbygging til stor glede for velgerne. Om vi liker det eller ikke så blir kommunene større og større. Vår SP høvding Arne Sandnes fikk dessverre rett når han allerede ved høringsfasen av Fylkesreformen i 1975 sa at nyordningen ville svekke vårt demokrati.

Vanvikan 12.okt. 2022.

Ingvar Sæther.

Mangeårig Sp-ordfører og fylkestingsrepresentant