De aller fleste er godt fornøyd med nye Ørland kommune. At Ørland og Bjugn skulle slåes sammen var i utgangspunktet den mest klare sammenslåingen av kommuner. Jeg starta forresten en Facebook-gruppe for å slå sammen Bjugn og Ørland. Her kom det inn mange gode innlegg fra gamle Bjugn og gamle Ørland.

Diskusjoner:

Det er flere innlegg i Fosna-Folket og på Facebook fra noen få som nedsnakker Ørland kommune. Men de aller fleste er enige om at det var riktig å slå sammen Bjugn og Ørland. MYE BRA ER GJORT. Noe tar litt lenger tid, men det går fremover ja.

Avtalen

Vi må tenke positivt, og da avtalen til slutt ble spikret, ble det navnet på kommunen: Ørland. Administrasjonssenter skulle ligge i Bjugn. Videre skulle de fleste administrasjon sitte i Bjugn. Kommunaldirektør og ordfører skulle også ha kontor på Brekstad. Helsesektoren skulle administreres fra Brekstad, mens oppvekst skulle administreres fra Bjugn. Nå er en avdeling i helse flytta fra Brekstad til Bjugn, legekontor er det på begge steder. Et tilbud på torsdager for hjemmeboende eldre er flytta fra Grande til Bjugn.

Ellers i kommunen

Bjugn og Brekstad har fått nye brannstasjoner, begge har nye ungdomskoler, begge har 2 barneskoler hver. Bjugn, Vallersund, Opphaug og Brekstad. Det er blitt ny barnehage i Bjugn, og det er rustet opp på flere av de kommunale og private barnehagene. Det er ny bebyggelse i Bjugn og på Brekstad, mens det er flere prosjekter rundt omkring i hele kommunen.

Vi har en skøytehall i Bjugn og en stor idrettshall på Brekstad. Vi har kunstgressbaner med flomlys på Brekstad og Bjugn. Den i Bjugn har også undervarme. Vi har kulturhus på Brekstad og i Bjugn. Vi har friidrettsbane på Brekstad. I tillegg er det mange frivillige lag og organisasjoner i kommunen, som driver godt.

Ørland er et Norge i miniatyr. Vi har en flott natur med turstier og mange fiskevatn. Gamle Ørland jobba med et prosjekt om storhall og kustgress. Jeg tok permisjon fra min ordinære jobb en dag i uka i 2007 og jobba i kommunen med tanke på kunstgress og storhall. Vi fikk jobba frem kunstgressbanen, men kom ikke helt i mål med hall den gang. Vi mangla litt støtte for å finansiere hele hallen. Det ble jobbet videre med samme prosjekt, som vi til slutt vi kom i mål med. Hallen ble nesten likedan som vi hadde lagt frem i 2007-08. Her jobba vi med besøk og prata med folk, som hadde store haller i Trøndelag, Østlandet og Møre- og Romsdal.

Politikken

I politikken var det noe turbulent i den første fasen i nye Ørland kommune, men nå så er det ut til at det har blitt meget bedre. Det går an å samarbeide på tvers av partiene og komme til fornuftige vedtak. Det vises til flere saker på de siste kommunestyremøtene.

Veien videre

Vi må samarbeide i hele kommunen, enten det er fra Lysøysund, Vallersund, Oksvold, Nes, Bjugn, Elveng, Ervika, Høybakken, Gjølga, Stallvika, Skavdalen, Ottersbo, Opphaug, Uthaug Brekstad, Grande Garten, Storfosna, Kråkvåg eller Tarva. Også selvfølgelig i alle de andre stedene i kommunen.

Ørland kommune har masse bygninger og areal, som det må være mulig å få solgt for noen av dem.

Mange idrettslag, kor og korps i kommunene samarbeider også godt, men det er jo mulig at det må bli noen sammenslåinger her også.

Ørland og Bjugn Frivillighetssentraler jobber også godt. Det samme med Ørland sanitetslag. Her har mange fra frivilligheten og saniteten stilt opp ifm vaksinedagene i kommunen.

Vi har også godt samarbeide med Forsvaret. En viktig sak nå er flyfaglinja, som det er en kamp mellom Stjørdal og Ørland. Ørland Flystasjon har stort behov for teknikere i tiden fremover. Vi håper og tror den blir lagt til Ørland kommune, hvor det er det best økonomiske plasseringen.

Videre må vi tenke trafikksikkerhet. Her er det flere steder i kommunen hvor vi må anlegge gang- og sykkelbane. Vi må få bedret noen av våre veier med asfalt.

Vi må tenke på våre to store avdelinger som helse og oppvekst. Her er det viktig med nok kvalifiserte personer. Ser på diverse innlegg at helsearbeidere i Bjugn og Brekstad samarbeider godt under god faglig ledelse. Bemanningen er noe stramt, og det er noe man se på. På oppvekstsiden er det også bra med lærere, men periodevis nokså stramt med bemanningen.

Blå næring er viktig. Vi har gode områder og spesielt på Valsneset og Uthaug havn er det stor aktivitet. Ellers er det mange store entreprenører i kommunen som jobber godt. Videre må vi kjempe for flyruta Ørland – Oslo skal komme inn på det nasjonale rutenettet med bevilgninger fra staten.

Vi er tungt bemannet i staben med mange utvalg og komiteer. Her vil det nok være naturlig med en effektivisering etter hvert. Ellers en stor takk til ordfører, kommunaldirektør og de andre ansatte som gjør en meget god jobb for Ørland kommune

Så her er det masse bra som vi må benytte oss av i Ørland kommune.

Vi jobber for alle i Ørland kommune.

Hilsen

Thor Bretting, kommunestyrerepresentant for Høyre, sportsidiot og frivillighetsarbeider