Trafikkantforeningen Trondheim - Vanvikan er bekymret over det vi hører fra administrasjon og politikere om kommunens økonomi. Dagens hurtigbåtrute har ikke kommet av seg selv. Det har vært flere turbulente situasjoner hvor vi har risikert å miste avganger, men med god støtte fra politikere og næringslivet har vi klart å beholde det meste.

Men, mye avhenger av statistikk, og nå er vi usikre på fremtiden. Legges skoler og legetjenester ned i ulike tettsteder, kan vi risikere at færre bosetter seg her, i verste fall fraflytting. Hva vil det bety for kommunen og hurtigbåttilbudet? Hasselvika fått et forbedret tilbud, men hva skjer hvis skolen der legges ned? Og det samme med Trondheim - Vanvikan. Det at så mange bruker hurtigbåten som arbeidsreise, fører også til at flere benytter den utenom pendleravgangene. Og mange som reiser har også en tilknytning til næringslivet i kommunen. Det er disse som fyller opp avgangene mellom de rene "pendleravgangene".

Det kommer en ny videregående skole til Vanvikan fra høsten 2023, og da er det viktig at det er et trafikkgrunnlag for å fortsette med dagens tilbud. Det vi vet, er at kollektivbudsjettet skal fordeles på mange, og da er det statistikken som teller, uansett hvor godt forhold vi har til fylkeskommunen og AtB.

Tilbudet vi har i dag, vil bli presset, og vi må gi fra oss avganger. Vi sliter med den havna vi har i dag, og da muligens få nok et problem med færre reisende på grunn av endringer av skoletilbud og nedlegging av legetjenester, er ikke optimalt for sambandet. Det er reisende fra hele Fosen, men flest fra Indre Fosen, og de forslag som nå foreligger, er ikke særlig betryggende for befolkningsvekst og kollektivtilbudet.

Trafikkantforeningen Trondheim - Vanvikan

Frøydis Aksnes

Morten Swartling

Espen Rønning

Bjørn Andresen