Åtte år med borgerlig regjering ser ut til å være over. Deres tid på vakt har skapt færre kommuner og fylkeskommuner. Kommunereformen som førte til naboprat og senere kommunesammenslåing har redusert antall kommuner betraktelig. Men det ulmer i både kommuner og fylker. Mange vil reversere sammenslåingene.

Ørland Arbeiderparti registrerer at krefter i egen kommune vil jobbe for en reversering. Vi er ikke overrasket, men er overbevist om at det er en feil vei å gå.

Innholdet i debatten som nå er reist kan lett bli en blanding av fakta og spekulasjoner. Og derfor tillegger det både politisk- og administrativt nivå å drive godt informasjonsarbeid i kommunen.

Ørland Arbeiderparti ønsket ikke en sammenslåing ved tvang, vi ønsket en egenvalgt sammenslåing, helt på linje med folkeflertallet i begge kommunene. Vi burde ha kommet sammen gjennom en frivillig ordning.

I forkant av stortingsvedtaket om å legge den nye kampflybasen til Ørland, fikk vi mange anmodninger og anbefalinger om å starte opp med sammenslåingsprosess, en kommunene alene var ikke nok til å ivareta vertskapsrollen. Vedtaket om kampflybasen satte fart i arbeidet med å få til en ny sammenslått kommune.

Straks etter tvangsvedtaket i Stortinget, tok Arbeiderpartiet i begge kommuner et ansvar for at vi skulle komme frem til gode prosesser i eget parti. Vi var ute lenge før alle andre partier hadde tenkt å starte. Vi hadde som målsetting at vi skulle være i front med å bygge en ny kommune, der fokus er gode tjenester for alle innbyggerne og balansert utvikling i hele den nye kommunen. Vi har et sterkt mål om at alle skal leve gode liv, vi vil støtte opp om næringsutvikling og sikre trygge arbeidsplasser.

Ørland Arbeiderparti tror mange er godt forsynt, og begynner å bli lei av alt som har med kommunesammenslåing å gjøre. Debatten har pågått lenge, og 6 av 10 spurte i Fosna-Folkets undersøkelse svarer at Ørland må fortsette som i dag. Kun 2 av 10 ønsker å reversere sammenslåingen. Et stort flertall ønsker ikke en reversering, og det er et flertall vi respekterer og støtter.

Det er ca. 20 måneder siden sammenslåingen trådte i kraft. Det har vært en utfordrende tid i en pandemisituasjon, og det har vært en tid med til dels stor politisk uenighet. Det er mange ting vi skal klare bedre, og ikke minst skal vi bli enda bedre med kommunikasjon slik at misforståelser unngås. Vi vil jobbe videre med å skape tillit og troverdighet, til innbyggerne, og mellom politikere.

Ørland Arbeiderparti har et helhetlig perspektiv for hvordan vi skal bygge og utvikle hele den nye kommunen. Det blir viktig med gode diskusjoner, der meninger blir satt opp i mot hverandre, tatt på alvor. Det fremmer de gode løsningene.

Ørland Arbeiderparti tenker på kommunestrukturen i et langtidsperspektiv. Vi må ha en sterk kommune som vertskap for Norges kampflybase. Vi ønsker å utnytte enda bedre de synergier som sammenslåingen har gitt, både når det gjelder arealutnyttelse og tjenestetilbud. Vi er sikker på at ny kommune bygges best sammen, og det er et langsiktig arbeid. Vi står nå i startgropa og vi har uendelig mange muligheter foran oss som skal gjennomføres på sikt. Kommunen har hatt befolkningsvekst, sysselsettingsvekst og næringsvekst de siste årene. Dette vil vi bygge videre på.

Ørland Arbeiderparti står samlet om at vi ikke skal bruke tid på å se oss tilbake. Vi støtter ikke opp om reversering av sammenslåingen. Vi må snakke sammen, legge fakta på bordet, være åpne, ha respekt for hverandre, og legge til rette for god dialog på alle plan. Ørland Arbeiderparti ønsker å bruke energien på å skape noe positivt, for alle, i hele kommunen.

På vegne av Ørland Arbeiderparti

Fredrik Sandness, leder Ørland Arbeiderparti

Ogne Undertun, varaordfører Ørland kommune

Gunnhild Tettli, gruppeleder Ørland Arbeiderparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.