«Det er fortsatt svært mange som ikke kjenner de ulike fagområdene og mulighetene en fagskoleutdanning gir»

foto