«De siste 50 årene har mengden av lauvskog økt betraktelig i Norge»

foto