Samarbeid og delingskultur - stikkord for bedre leveranseevne