«Vi lever i spenning for se utviklingen i dette prestisjeprosjektet»

foto