«For å få til det gode livsgledearbeidet, må vi ha folk på jobb»

foto