Jeg er forbauset over å lese at  sentrale Fosen-politikere er overrasket over at Fjord1 vil ha kompensert sitt tap de får på grunn av mindre trafikk med ferga Flakk - Rørvik.

Dette var klart allerede for flere år siden.

Fosenvegene var og redegjorde i Rissa kommunestyre for en tid tilbake. Der kom problematikken opp og det ble bekreftet at fylket måtte ta disse  pengene fra Fosenvegenes pengesekk.

Som man reder, ligger man.

Ellers er det å bemerke at bomplasseringen på Krinsvatn er verdt en kommentar.

Gjennomgang av dokumentene i saken viser at ansvarlig innen veivesenet har endret ordlyden fra likelydende kommunestyrevedtak fra 2008: «bommen plasseres i Krinsvatn veidele» til i 2009 «LANGS RIKSVEI 715 ved Krinsvatn».

Veivesenet opplyser at det er mest praktisk at den står der den står. Og da så. Kommunene ble ikke kontaktet for å endre sitt vedtak om plasseringen.

Her ligger mye av fosningenes irritasjon over bomveiene på Fosen.

Harald Fagervold,Pensjonistpartiet i Rissa.