I Ørland kommune har vi sett at de offentlige skolene har ulikt tilbud om skolemat. Det er ulike nivåer på foreldrebetalinger for tilbudet og innholdet varierer betydelig fra ikke noe tilbud til skolemat til ulikheter i innhold av skolematordningen. Dette skyldes blant annet ulike bygningsmessige forhold med ulik grad av kantinemuligheter i tillegg til at det er hver enkelt skole som selv må se på sine ressurser med både økonomi og ansatte for å få til tilbud om skolemat.

Statistikk fra Folkehelseinstituttet for 2023 (Oppvekstprofilen) viser at Ørland kommune skårer dårligere enn landsgjennomsnittet for psykisk helse hos barn og unge. Tall for overvekt og fedme hos 17-åringer i Ørland ligger på 28 % mot 22 % i landet for øvrig. På helsestasjonen sees mange barn med overvekt og inntrykket er at tallet er økende.

Vi vet at bak tall for psykiske lidelser og tall for overvekt og fedme er det mange faktorer som spiller inn. Det er sammensatte problemstillinger som til en viss grad også kan gli inn i hverandre. Noen barn har noe feil sammensatt kosthold, noen spiser for mye i forhold til behovet, og for noen kan overvekt og fedme være et symptom på bekymringer og psykisk uhelse. Det er i tillegg mange barn og unge som enten har psykiske lidelser eller overvekt, og også mange barn og unge som ikke har noen av delene. Hvor mange som kommer inn under de ulike gruppene her i Ørland kommune vet vi mindre om.

Det vi vet mye om er hva som forebygger psykiske lidelser. En trenger sosial omgang med andre mennesker, en må snakke sammen og lære hverandre å kjenne. En må forebygge utenforskap. I tillegg er det en sammenheng mellom god fysisk helse og god psykisk helse. Overvekt og fedme forebygges ved god psykisk helse sammen med god kunnskap om ernæring samt riktig tilgang til riktig mat.

Måltidsituasjoner er viktige rammer for både næringsrike måltid samtidig som det skaper gode rammer for samtaler mellom barna og sosial læring. Det er ikke anbefalt å spise foran skjerm; det være seg sosiale medier eller andre medier. Bruk av skjerm når man spiser kan forstyrre den naturlige sult/metthetsreguleringen og dermed påvirke vektutvikling.

Vi mener at et likt tilbud om skolemat for elever i grunnskolen vil kunne forebygge psykiske vansker og utenforskap for skolebarna i Ørland kommune. Tidlig læring om sunn mat i skolen vil kunne bidra til sunne matvaner også i voksen alder. Tilbud om skolemat vil bidra til opplagte elever som er klare for å lære, og samtidig være med på å utjevne sosiale forskjeller.

Skolemat for alle barn i offentlig skole er ikke en quick fix, men et steg i riktig retning.

22.03.24

Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, kommuneoverlege Ørland kommune

Dorthe Elise Rustand Bruun, ernæringsfysiolog Fosen Helse IKS

Stina Skavdal, leder ved Ørland helsestasjon