Det viktigste argumentet for å flytte ungdomstrinnene ved Stoksund og Sør-Roan har vært å styrke det faglige og sosiale miljøet for elevene. Det viktigste argumentet mot flytting, er reiseavstand og utrygg skolevei. Det virker umulig å hensynta begge disse forholdene.

I løpet av prosessen har vi egentlig diskutert bare to mulige utfall. Å fortsette som før, og håpe på befolkningsvekst og flere elever. Eller flytte elever og akseptere lang reisevei. To dårlige løsninger altså. Kommunestyret landet på den siste.

Men finnes det virkelig ikke andre alternativ?

På folkemøtet i Stoksund var det flere som tok til orde for å tenke nytt og utradisjonelt om organisering av opplæringstilbudet.

Kan det finnes fleksible løsninger som ikke bare møter dagens utfordringer, men som også gjør oss bedre rustet for fremtiden?

Tone Bårdli, Åfjord Senterparti