«Alle disse vedtak om nye låneopptak er enstemmig vedtatt av kommunestyret»

foto