Ferjeselskapet Fjord1 opplevde i fjor en sviktende trafikk i sambandet Flakk-Rørvik. Årsaken, mener Fjord1, er innføringen av bompenger for trafikk til og fra Fosen. Ferjestrekningen er ett av tre steder der Fosenvegene AS har innkreving av bompenger. De to andre er bomstasjonen ved Krinsvatn og ferjesambandet Brekstad-Valset.

Det sier seg sjøl at innkrevingspunktet på Krinsvatnet i Rissa ikke blir gjenstand for et krav av typen fra Fjord1. Derimot kan man tenke seg at ferjeselskapet Norled, som drifter sambandet Brekstad-Valset, også gjerne hadde sett at de fikk noen flere grunker i kassen. Jeg ville neppe reagert med forferdelse om låten var den samme derfra, all den tid trafikken også i dette sambandet blir belastet med bompenger, noe som har ført til at det for oss bilister har blitt mye dyrere å ferdes over fjorden.

Kan det tenkes at det er flere årsaker til nedgangen i Flakk-Rørvik enn kun innkrevingen av bompenger? Er valget av betalingsmodell en faktor? Har bedre tilbud innen kollektivtransport fått flere til å tenke både miljø og økonomi, uavhengig av innføringen av bompenger? Jeg finner grunn til å undres?

En ting er jeg rimelig sikker på. Så godt som alle som ikke har annet valg enn å bidra fast med bompengebetaling til Fosenvegene AS synes prisen er høy nok. Klausulen som Fjord1 viser til i sitt krav ble akseptert av staten som motpart da kontrakten ble inngått. Da bør ikke regninga sendes til en fylkeskommune med slunken økonomi, og slettes ikke til oss som allerede betaler en høy pris i et lønnlig håp om å få anstendig veistandard!

Skjalg Ledang, redaktør i Fosna-Folket.

Les også: Nekter å godta bompengeforslagLes også: Derfor er hun forbannet