Takk til Ørland Høyre som retter opp mitt skjeve inntrykk; det er nemlig gamle Ørland det er synd på, ikke gamle Bjugn; de bør ikke klage over eiendomsskatten de nylig fikk. Ettersom politikerne vedtok eiendomsskatten, i full harmoni, uten debatt, i enstemmighet, i ett av de vakreste kommunestyremøtene som noen sinne har vært gjennomført i Ørland, så er det logisk at dersom noen klager, så må det være for å “fyre opp” innbyggerne.

Noe må det være, ettersom Ørland Høyre kaster seg frempå, for å svare på kritikk fra “Dr Stockmann”. Dette begynner faktisk å bli en moderne versjon av teaterstykke “En Folkefiende”. Ørland Høyre er tydelig misfornøyd med at den skjeve eiendomsskatten har blitt avslørt, og ellers alle godt dokumenterte leserinnlegg den siste tiden.

Sitat fra Ørland Høyre sitt innlegg:

«Det er ikke næringslivet i Bjugn som bør klage, det burde vært i Ørland, som fra 2020 fikk en skatt de ikke hadde hatt før.» Vanskelig å skjønne denne logikken fra Ørland Høyre.

Kan det være det at ettersom gamle Bjugn hadde hatt høy eiendomsskatt på “Verker og Bruk” i lang tid (og nå må fortsette med den) så er de så vant med den, at de derfor bør slutte å klage? Og videre at det er synd på gamle Ørland, som fikk litt skatt på noen vindmøller og trafostasjoner (for det ble da null eiendomsskatt på både “Verker og Bruk”, og på “Hus og Hytter”). Er det derfor det er så synd på gamle Ørland? Ja, stakkars gamle Ørland. For slik er det blitt i nye Ørland, at når skjevhet avsløres, i dette tilfelle maksimal skjevhet, ved at gamle Bjugn får 7 promille, mens gamle Ørland får null, så er det faktisk synd på dem … som kom best ut av det. Det var logisk.

Fint at Ørland Høyre forklarer “Energidelen” av eiendomsskatten godt (den delen av eiendomsskatt faktisk rammer litt i gamle Ørland). Den er riktignok også skeiv (fortsatt til fordel gamle Ørland), men det forklares med at den trappes opp, slik loven tillater. Så det er ok. Men det er da heller ingen som har kritisert denne skjevheten, ettersom det er fornuftig å ta inn skatt fra vindmøllene på Storheia. Dessuten berører denne skatten svært få av nye Ørland sine innbyggere og næringsliv. Og med strømprisene som har vært, så er det ingen kraftselskap som "ikke har råd til salt på maten" selv om de får litt eiendomsskatt heller. For å uttrykke meg klart, jeg har ikke kritisert denne skjevheten, selv om Ørland Høyre forsøker å skape et slikt inntrykk.

Jeg snakket om å senke skattenivået for “Verker og Bruk” i gamle Bjugn, slik at det skulle gi like vilkår for næring og landbruk i hele kommunen. Det kunne politikerne gjort, men det gjorde de ikke.

Ørland Høyre sier i sitt innlegg at det ikke er støtte i kommunestyret for å påføre «folk flest» regningen. Men å påføre alt næringsliv og landbruk i gamle Bjugn full skatt, mens gamle Ørland får ingen - null - skatt, det er det derimot enstemmig støtte for. Da må jeg stille det samme spørsmålet som jeg stilte i forrige innlegg.

Hva er grunnen til det? Spesielt etter å høre logikken til Ørland Høyre; at det er synd på stakkars Ørland, mens Bjugn ikke bør klage. Er det fordi politikerne fra gamle Bjugn ikke skjønner hva som foregår? Sover de i timen og ikke setter seg inn i sakene de vedtar? Eller er de dirigert av makteliten fra Brekstad. Eller er det fordi de ønsker en sentralisering til Brekstad? Eller er det fordi de synes at næringsliv og landbruk i gamle Bjugn fortjener en slik skjevhet? Lurer på om det hadde vært en like pisket, eller sovende forsamling, dersom det hadde vært omvendt?

Resultatet ble, samme hvordan forklaringer vris og vrenges, våre politikerne valgte å straffe næringsliv og landbruk i gamle Bjugn, for heller å kunne gi gratis eiendomsskatt på hus og hytter til alle i nye Ørland.

Jeg forsøkte i min tid som politiker å sette søkelys på gamle Ørland sin investeringsbonanza, og forsøkte å advare mot kraftige investeringer i overkapasitet, og at det ville føre til eiendomsskatt og nedskjæringer, men det ble ikke lyttet til. Svartmaler ble jeg kalt, negativ og kranglefant. Noen følte seg så kraftig sjikanert og motsagt, at de måtte varsle. Jaja, dem om det. Ikke enkelt når man ikke får viljen sin. I gjennom sammenslåingen var det mange politikere som enten sov i timen, eller lot seg dirigere av makteliten, også da, dessverre. Men det er ikke for seint å våkne, det er alltid mulig å gjøre rett for seg. Jeg håper at folk som har noe å si om eiendomsskatten, og skjevheter generelt, kontakter politikerne og gir uttrykk for sine meninger. Da er det kanskje lettere for politikerne å våkne.

Den eneste mulighet for å stanse makteliten, som nå er på avveie, er å dele opp kommunene til Bjugn og Ørland igjen. Jeg er helt uenig i at jeg «fyrer opp» innbyggerne, det klarer dere politikere godt selv. Det eneste jeg gjør, er å avsløre hva dere foretar dere, og vise frem det dere vedtar, jeg viser frem en maktelite på avveie, og et dysfunksjonelt lokaldemokrati. Jeg skjønner at det er irriterende for noen. Dere må derfor takke dere selv for at oppslutningen om å dele kommunene vokser.

PS. Legg merke til at Ørland Høyre ikke har behov for å forklare seg, eller beklage, denne skjevheten. De vil heller tilsynelatende slå ned kritiske røster, de vil få innbyggerne i gamle Bjugn til å skamme seg fordi de klage, og de vil trøste gamle Ørland som fikk null i eiendomsskatt på “Verker og Bruk”.

Einar Aaland