Ser av Fosna-Folket 24. juni at Ørland kommune vil endre kretsgrensene for grunnskolene i kommunen.

I og med at jeg selv har tatt opp problematikken med kretsgrensene og bestemmelsene i Opplæringsloven i leserinnlegg, hilser jeg selvsagt dette velkommen.

Spesielt registrerer jeg at administrasjonen framlegger nøyaktig de samme grenseforslagene som jeg selv har nevnt i mine innlegg.

Så langt er alt veldig bra, men jeg har et par ankepunkter.

Først og fremst nevner ikke artikkelen i FF noe om kretsgrensen mellom Botngård skole og Vallersund oppvekstsenter gjennom gamle Fagerenget krets. Selv om kanskje et flertall av elevene i det området går på privatskole, så må jo elever og foreldre få vite hvilken offentlig skolekrets de egentlig tilhører iflg Opplæringsloven.

Men det som jeg synes er virkelig betenkelig, er at administrasjonen legger opp til ulik behandling av kretsreguleringene mot Opphaug og Vallersund, selv om begge disse grensene er hjemlet i samme lov.

Iflg FF foreslår administrasjonen at alle som bor ‘’vest for Tinbua’’ skal sokne til Opphaug skole. Administrasjonen foreslår ikke endringer til de andre skolekretsene. Dette er en forskjellsbehandling som for meg virker svært ulogisk.

Det ville vært naturlig at kretsgrensen for de aktuelle delene av tidligere Oksvoll krets blir behandlet på samme måte som i Ervika. Politikerne i oppvekstutvalget har jo også enstemmig gått inn for dette.

Hvis administrasjonen mener å ha tungtveiende grunner for en slik forskjellsbehandling, så imøteser jeg at disse argumentene gjøres offentlig kjent!

Svein Erik Backe