Demokrati er vårt fundament for en fornuftig og rettferdig måte å fordele godene på, synes jeg. Men at noen mener at det kun skal skje demokratiske prosesser når det passer dem og deres sak og er villig til å overse folkets ønsker og demokratiske spilleregler når det tjener dem best gjør meg forbannet og sint.

Jeg tenker ofte på min far Johnny Solli senior som var med å starte sosialistisk venstreparti her i Bjugn på syttitallet. Han satt flere perioder i kommunestyret og brukte mye av sin fritid på politikken. Han ble, er jeg fortalt, oppfattet som reinhårig og rettferdig. Det var en du kunne stole på. Han sa en ting og mente ikke noe annet enn det han sa. Han gjorde ikke avtaler på bakrommet eller gjennomførte politiske hestehandler.

Hel ved!

Hvem av dere kommunestyrerepresentanter i Ørland kommune kan se dere i speilet og si det samme!! Gerd, Ogne, Fredrik, Laila, Tom, Roy bare for å nevne noen.

Demokratiet eller folkestyre er det som må være grunnpilaren for at en sammenslåing av kommuner eller fylker skal ha et snev av mulighet til å fungere. Tvang er ikke et godkjent virkemiddel i et demokrati.

Derfor må en folkeavstemming til her i Ørland og Bjugn for å legge et godt grunnlag for videre samarbeid.

Blir det flertall for sammenslåing vil vi som er imot godta det. Men blir det flertall for reversering av tvangssammenslåingen så må også det respekteres.

Johnny Solli jr.