Som jeg har forstått så er dette et samarbeidsorgan mellom alle kommunene på Fosen.

Jeg har bestandig lurt på hvilke oppgaver dette rådet har? De har etter min mening levd en anonym tilværelse, bortsett fra at de er synlig en gang pr år, ved utdeling av gaver fra Gjensidige forsikringselskap. Prisverdig nok.

Det kunne ha vært interessant å få en oppsummering om hvilke konkrete oppgaver, utfordringer, formålsparagraf og antall ansatte det består av? Hvilket år det ble opprettet? Kunne det for eksempel bistå i oppgaven som «felles veikoordinator» for Fosen, da dette ble strøket av budsjettet p.g.a. dårlig økonomi for Indre Fosen kommune for 2022. Eventuelt andre felles oppgaver? Innsparing på budsjettet betyr sikkert bedre utnyttelse av resursene på alle plan.

Det hadde vært interessant å fått en tilbakemelding på mine spørsmål.

Anne-Helen Myran