Typisk for diktatoriske samfunn er ofte et mediabilde som hele tiden viser glansbilder fra hverdagen. Det åpnes nye broer og veier med festkledde mennesker som klapper og smiler. Den kritiske journalistikken er fraværende, og de journalistikker og mediahus som prøver å trosse dette går en usikker tid i møte.

Så hvordan står det til rundt om i vårt lokalsamfunn ? Fra Fosna-Folket kan vi lese om kalvinger, den første vårblomst, sjeldne fugler observert og voldtatte katter.

Hvem tar ansvar for den kritiske og gravende journalistikken her på Ørland? Har Fosna-Folket evne, vilje og kompetanse til å utfordre de maktstrukturer som finnes i våre lokalsamfunn, stille spørsmål, grave fram sannheten og presentere denne gjennom avisa slik at vi alle får en breiere forståelse av hva som faktisk foregår.

Ofte møter jeg mennesker som er oppgitt over hvordan enkelte tar seg til rette, sikrer sine interesser og kjører på, helt på tvers av fellesskapet sine interesser. Folk opplever at beslutningsprosesser og regelverk strekkes til det ytterste og enkelte ganger brytes uten at det får konsekvenser. Er dette riktig og hva kan konsekvensen bli på lang sikt?

Jeg oppfordrer derfor journalister i Fosna-Folket til å kartlegge, krave og stille spørsmål til de maktstrukturer som vi finner i vårt samfunn både blant i lokalpolitikere, kommunal administrasjon og næringsliv. Ta imot tips, hold disse anonym og grav fram sannheten. Her har dere et klart samfunnsansvar.

Jeg tror nok enkelte lokalpolitikere fikk seg en liten overraskelse i møte med profesjonelle journalister fra våre riksmedier i en tidligere sak. Dette er en tankevekker for oss alle.

Leserinnlegg under «Debatt» er viktig, men det er ikke vi vanlige mennesker som har som oppgave å stille spørsmål og grave fram sannheten – dette ansvaret ligger hos journalistene i Fosna Folket og Adresseavisen.

Lykke til !