Kjære politikere i Indre Fosen kommune.

Bevar i hvert fall Vanvikan skole 1. - 7. trinn!

Det er dårlig økonomi i kommunen, men det blir et steg i feil retning å legge ned skoler om man ønsker befolkningsvekst i kommunen. Vi ønsker tilflytting til bygda og for at det skal skje må attraktive tomter komme til salgs og bevar skolen vår i Vanvikan! Slik at småbarnsfamilier ønsker å etablerer seg her.

Ei bygd uten 5. - 7. klasse gjør at vi blir usikker på om vi vil bo i kommunen lengre, og i den siste tiden har det vært mye frem og tilbake. Det gjør det ikke veldig attraktivt å bo her for en småbarnsfamilie.

Det var en stor skuffelse at ny barnehage ble satt på vent, og at helsestasjonen er lagt ned og det ser ut som legekontor og legevakt også ryker. Vi trenger skolen for å holde liv i bygda og for at det skal være noe tilrettelagt for barnefamilier å bo her.

Mye av grunnen til at vi flyttet til Vanvikan var fordi der har vi god mulighet til å pendle til Trondheim og skole og barnehage i umiddelbar nærhet, tilrettelagt for at foreldresamtaler og sosialt i forbindelse med skole/barnehage ikke blir for langt unna når jobben er i Trondheim.

Mamma til 2 som begynner på skolen om noen år