– Dette øker faren for at Ørland kan bli mål for et kjernefysisk angrep