Det vises til FF tirsdag 24. mai og ordfører I Åfjord Vibeke Stjern.

Såfremt målet til en kommune er evig vekst, vil det ikke være noe «bygda» å rømme til.

Hvorfor «vi og dem»-tankegang ?

Det begynte med avstandsnavn som herredshuset og rådhuset. Gjennom tiden har systemet via kommune sørget for og gjennomført mange «rare» tapsprosjekter uten noen form for ansvar. Dette har nok ført til en politikerforakt.

Hvordan kan en kommune på bygda bli kvitt stemplet politikkerforakt, «vi og dem»-elefanten i bygderommet og ikke minst være politisk nøytral og samarbeide med sine innbyggere som har forskjellige politiske meninger?

Jo, ved å være politisk nøytral, det vil si kutte ut partipolitiske ideologi, og heller rette fokuset på menneskerettighetene. Legge til rette for langt flere bindende folkeavstemninger. Bli supergod på det som er. Det vil nok skape et marked, slik Svenning har gjort.

En kommunes største utfordring er vel å bli politisk nøytral.

Thor S. Mostervik