Uttalelse til Ørland kommunes omorganisering.

Vi ser det er lagt ned en stor jobb i arbeidet med omorganisering. Arbeidet ble bestilt av kommunestyret, og en omorganisering er nok på sin plass.

Det vi reagerer på er at landbrukskontoret skal opphøre som en egen enhet, og legges inn under plan og byggesaker, i forvaltningsenheten.

Ørland kommune er en forsvarskommune. Men det er også en landbrukskommune. Bøndene får råd, veiledning og hjelp i alle former fra landbrukskontoret. Mange bønder er praktikere, og er ikke like flink til å finne fram innen dataverdenens kriker og kroker, og i en stadig mer digitalisert verden er de flinke folkene på landbrukskontoret gode å ha. Det er de som innehar ekspertisen på alle felt.

For oss er landbrukskontoret alfa og omega. Etter at alvorlig sykdom rammet i 2007, har vi rett og slett ikke greid oss uten dem. De har hjulpet oss på alle vis, og vi kan ikke få fullrost dem nok.

Det er derfor med stor bekymring vi ser på forslaget om å legge ned landbrukskontoret som egen enhet i kommunen.  Da vil det ikke bli tid og ressurser til å hjelpe den enkelte bonden på samme måte lenger.

Steinar og Britt Eli Døsvik