Vel er vi øverst og suverent klokest i vår næringskjede, men det er ikke dermed fritt frem til og ture frem som vi har gjort. Som suveren og øverst på næringskjeden/moder jord, har vi et særskilt ansvar for å være jordens vokter, ikke dens herre.

Ifølge en amerikansk geografiprofessor Jared Diamond i hans bok Collaps oppgir han fire årsaker til at samfunn av i dag har truffet feil beslutninger med fatale følger:

1. Et samfunn er ikke i stand til å forutsi et problem før det oppstår

2. Når et problem oppstår, anser ikke samfunnet det som ikke spesielt farlig. Ofte fordi en tendens viser veldig sakte. f.eks. klimaforandringer. Det som er «normalt» kan endre seg så sakte at mange ikke oppdager det.

3. Når et samfunn har erkjent at det finnes et problem, prøver det i mange tilfeller ikke engang å løse det. Dette skyldes;

A) Manglende evne til langsiktig planlegging. Utfordringen er da bla. at det som virker som en velsignelse på kort sikt, kan være det motsatte på lang sikt.

B) Manglende evne til å endre livsfarlige kjerneverdier, f eks. av økonomisk og religiøs art.

C) Psykologisk benektelse eller fortrengning.

4. Til slutt kan et samfunn forsøke å løse problemet, men være ute av stand til å gjøre det. F.eks. på grunn av manglende økonomiske midler, utilstrekkelig innsikt i problemets natur eller rett og slett fordi man er for sent ute.

Vi har vandalisert vår næringskjede fordi vi feilaktig turt frem som om vi har vært jorda/naturens herre.

Vi har overutnyttet ressurser og skapt store økonomiske ulikheter i samfunnet, som hver for seg kan føre til at samfunn/sivilisasjoner går helt under. Dette bør ikke komme som en overraskelse at når disse to faktorene kombineres, skapes en eksplosiv cocktail. Dette gjelder mange steder i verden i dag.

Har noen av verdens «demokratiske» organisasjoner eller ledere evner og muligheter til å løse jordens/næringskjedenes problem, såfremt ikke, blir det tøffe tider tror jeg.

Thor Mostervik