Kjære fylkesvaraordfører fra Høyre.

Jeg trodde leserinnlegget ditt handlet om at nå endelig skulle fylkesvei 710 få sin sårt tiltrengte oppgradering. Men det jeg leste var en gedigen ansvarsfraskrivelse full av faktafeil.

Jeg føler derfor for å korrigere deg. Skal vi bygge et samfunn for fremtida, så bør vi være enige om hva som er fakta.

Forfallet på fylkesveier økte med 2,5 milliarder kroner hvert år ditt parti styrte landet? Driftskostnadene på drift og vedlikehold av veiene økte med 70%

Dere lovte at Trønderbanen skulle være ferdig elektrifisert innen 2021, og at to tog i timen skulle være på plass i 2024.  E6 sør og nord for Trondheim skulle stå ferdig innen 2023

Alt dette bygges nå og finansieres av statsbudsjettene til  dagens regjering.

Vel dette er historie, og vi er der vi er, så hvordan kan en bøte på tilstanden på vei, jernbane, luftfart og sjøveien i Trøndelag?

Først og fremst er det viktig med en langsiktig plan som er mest mulig tverrpolitisk for å få forutsigbarhet, og at planen følges opp med midler.

Så må vi ta lærdom at hvordan veier ikke skal bygges. Vi skal bidra til solide norske entreprenørers kompetanse  og innovasjon. E6 mellom Trondheim og Stjørdal er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå. Den skulle også står ferdig i 2021, nå er spanjolene kastet ut. Prosjektet har blitt 3 mrd dyrere enn planlagt, samtidig som framkommeligheten er dårligere i lang lang tid.

Så må vi ta bedre vare på det vi har, trygge hverdagsveiene, og prioritere opp fylkesveiene til fordel for store gigantprosjekt med store kostnadssprekker, og vi må fordele bedre mellom landsdelene.

Den fremlagte Nasjonale Transportplanen fra dagens regjering har i seg dette og i tillegg tatt Trøndelag på alvor. En har prioritert det som Trøndelag fylkeskommune mente var viktigst, og samtidig omsider tatt med Forsvar, sikkerhet og beredskap inn i planarbeidet.

Den sier flere tog på Trønderbanen. Dobling av frekvensen mellom Melhus og Stjørdal og to tog i timen til Steinkjer i utvidet rushperiode og -retning.

Når det gjelder riksveier, så er det satt inn flere strekninger som stod i planen i 2013, og som dere hadde tatt ut, det er:

Blant annet E14 Stjørdal–riksgrensen Storlien og E6 ved Snåsavatnet

Nye Veier har fortsatt de samme rammene, og ordningene som Høyreregjeringa la opp til, og de har fortsatt i sin portefølje:

De økonomiske rammene til fylkesvei i Nasjonal transportplan 2025-2036 er på 66 milliarder kroner.  Dette kommer i tillegg til de økte frie midlene som fylkeskommunene har fått de siste to årene.

Trøndelag fylkeskommune var under Tore O Sandviks regjeringstid en god veieier, og vi fikk bygd både Lakseveien til Hitra/Frøya og Fosenveiene da.

Nå når rammene til fylkeskommunen har økt, er vi mange som har store forventinger til dere som nå styrer om at FV 710, og Fv 30 nå endelig kan blir realisert, og det uten at det skal gå ut over skoletilbudet vårt.

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet