I Fosna-Folket den 14.06.23 kunne vi lese om prosjektet med økt bemanning i barnehagene i Ørland kommune. Styrer Wenche Olden Moen i Borgen barnehage forteller om bedre arbeidsmiljø og mindre stress i arbeidshverdagen. Jeg har to barn i en barnehage i Ørland kommune, og jeg elsker barnehagehverdagen etter at dette prosjektet ble innført. Vi som foreldre har sett at det ikke er så mye som skal til for at barnehagehverdagen forbedres betraktelig.

Tidligere ble vi ofte møtt av en ansatt som hadde ansvar for 8-10 ett- og toåringer på morgenen, fordi den andre som var på jobb var å byttet en bleie eller var opptatt med annet grunnleggende omsorgsarbeid for ett barn. Var det sykefravær på morgenvakta, kunne vi bli møtt av en vikar som barnet ikke kjente, som jeg ikke kjente og som ikke engang visste navnet på barnet mitt. Etter at prosjektet kom i gang har dette aldri skjedd, fordi det alltid er en ekstra ansatt å ta av. Det er mer overskudd, mer trygghet i barnegruppene, mer stabilitet og mer tid til overstrømmende omsorg for ungene.

Jeg har hatt barn i barnehage siden februar 2021, og den forandringen jeg har sett i barnehagene i Ørland kommune er massiv. Fra høy utskiftning av ansatte og mye sykefravær (mye skyldtes selvfølgelig corona), til en arbeidsstyrke som virkelig stråler av energi og overskudd - som virkelig har tid til ungene våre. Det lages deilig mat fra bunnen, det serveres varmmat ukentlig, ungene får delta i matlaginga - og ungene er trygge i barnehagen. Det er turer og høy kreativitet og ungene gleder seg over tryggheten og samholdet som skapes når det er nok ansatte til stede. Fordi ungene trenger voksne som er tett på. De er nye i livet og har så mye å lære.

Det snakkes om hvor viktig det er med tidlig innsats når det gjelder oppfølging av barn. Jeg tror at ett av de aller viktigste grepene for å satse på ungene våre, er å gi dem en trygg start på livet. Mange nok ansatte i barnehagen, sånn at ungene får en trygghet og stabilitet i hverdagen, er noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gi dem. Neste ukes kommunestyremøte skal stemme over om dette er noe vi i Ørland skal satse videre på. Det er så viktig at man ikke skroter denne suksesshistorien! Ungene våre og de ansatte i barnehagene i Ørland fortjener denne ordningen. Om noe skulle blitt endret, så skulle det vært enda flere ansatte i barnehagene, heller enn færre.

Mine superhelter er gjengen i Borgen barnehage, og alle de andre som jobber med ungene våre. De fortjener en arbeidshverdag der man har tid til å yte den omsorgen ungene trenger. De skal ikke ha dårlig samvittighet når de skal i møter, planlegge hverdagen eller spise lunsj, fordi de som står igjen har en uoverkommelig og stressende oppgave å løse.

Ungene våre er det viktigste vi har. Vi må satse på økt bemanning i Ørland kommune som en varig løsning, fordi her kommer vi til å se at ringvirkningene av en liten investering er enorme!

1. kandidat i MDG Ørland, Oda Leth-Jøssing