Ørland Ballklubb fotball vil med dette få takke alle som har stilt opp for ØBK fotball og bidratt til, etter vårt skjønn, en svært bra fotballsesong både på og utenfor fotballbanen. Vi er utrolig stolte over det flotte fotballanlegget Ørland Sparebank Stadion, som av mange blir benevnt som Trøndelags flotteste fotballanlegg. Her har kommunen, vår hovedsponsor Ørland Sparebank, næringsaktører og ikke minst ildsjeler i egen klubb, bidratt til å finne de beste løsninger innenfor de rammer vi har hatt til disposisjon. Vi føler oss trygge på at anlegget vil bidra til enda mer aktivitet både i regi av klubben, samt uorganisert aktivitet hos barn og unge i fritiden.

Ørland Ballklubb er en breddeklubb med visjon om flest mulig – lengst mulig - best mulig. Skal vi som en relativt liten klubb greie å stille lag i alle klasser så blir det helt avgjørende at vi hele tiden er god på flest mulig lengst mulig. Målet er at alle skal ha mulighet til å utvikle seg på sitt nivå. Vi har få konkrete sportslige resultatmål utover å skulle stille lag i alle klasser, og ut fra en utviklingstanke bidra til at lagene utvikler seg og presterer best mulig. Fotballgruppa har en viktig samfunnsfunksjon med tanke på å inkludere alle som vil spille fotball, og bidra til at barn og unge blir gode medborgere i lokalsamfunnet.

Ut fra disse målsettingene har fotballgruppa over tid prioritert utdanning av trenere og ledere i klubben. Vi er spesielt stolte over å ha utviklet flere unge trenere i egen klubb, og ser hvor viktig deres bidrag er inn i den daglige treningshverdagen. Noen av de trenerne vi har utdannet de siste årene har nå fotball som jobb i norske toppklubber. Vi retter en varm og stor takk til våre trenere og lagledere som stiller opp på treninger, kamper og turneringer for å gi barn og unge gode fotballopplevelser.

For å legge til rette for at den enkelte skal kunne utvikle seg på sitt nivå, tilbyr vi nå frivillige ekstratreninger. Som en liten breddeklubb kan vi være i stand til å utvikle gode enkeltspillere, men hvor et litt lavt spillergrunnlaget ofte blir et hinder for å utvikle veldig gode lag – fordi vi ønsker at flest mulig skal være med lengst mulig. Noen mener at vi bør slå sammen våre lag med FK Fosen fordi det ville gitt bedre resultater. Konsekvensen av en slik strategi vil være et større frafall, og det stemmer ikke med det oppdraget vi har som klubb. Vi har som klubb alltid invitert våre kolleger i FK Fosen til våre trenerutviklingsaktiviteter. Mange barn fra FK Fosen deltar på våre ekstraaktiviteter, TINE Fotballskole og ikke minst på våre to cuper.

Vi skulle så gjerne hatt med flere jenter i de eldre årsklassene, men gleder oss over at det gror godt i de yngre årsklassene, og hvor vi sammen med NFF Trøndelag har satt i gang nye rekrutteringstiltak både for de yngste og litt eldre jentespillerne. Vi erfarer at vår Tine Fotballskole har blitt svært populær både hos egne spillere og spillere fra våre naboklubber. Fotballskolen er i tillegg en fin utviklingsarena for unge trenertalenter.

For at vi skal kunne spille fotballkamper må vi ha dommere. Aldri tidligere har ØBK fotball hatt så mange krets- og rekruttdommere, og vi er godt forspent med ivrige klubbdommere for dømming av de yngste årsklasser. Dette takket være en iherdig innsats av vår dommeransvarlige som følger opp og gir trygghet til våre unge dommertalenter.

For å kunne tilby best mulig og billig aktivitet er vi avhengig av å ha et visst økonomisk grunnlag i klubben. Takket være en stor innsats av foreldre og andre i klubben har vi klart å gjennomføre Ørland Sparebank Cup selv i pandemiårene, og som opprettholdt både det økonomiske grunnlaget og dugnadsånden i klubben. Det gir oss mulighet til å holde treningsavgifter så lave som mulig, samt bistå med støtte til de som måtte trenge det for å kunne bli med på cup`er og andre aktiviteter i regi av klubben. Vi har som mål at det ikke er økonomi som skal hindre noen å være med i ØBK fotball. Derfor igjen – en stor takk til dere alle som stiller opp på dugnad under cup`en – uten deres innsats kunne vi ikke gjennomføre så store arrangement. Både Tine Fotballskole, Ørland Sparebank Cup og Ørland Sparebank Barnefotballcup skaper i tillegg viktig aktivitet for veldig mange andre lag i klubber både på Fosen og Trøndelag.

Ut fra ØBK fotball sine målsettinger, visjoner og verdier, må vi kunne konkludere med at det står bra til i fotballgruppa både på og utenfor fotballbanene. Vi kunne sikkert vunnet noen flere fotballkamper, men vi er like glade i vårt senior herrelag om de er i 4. eller i 5. divisjon. Vi er faktisk svært stolte over at seniorlaget gjennom sesongen har latt unge juniorer få verdifull erfaring som de tar med seg inn i en ny sesong. Vi ser frem til en ny sesong med nye muligheter, mye fotballglede og et sterkt og godt fellesskap.

Fotballstyret i Ørland Ballklubb