Kjært barn har allerede fått mange navn:

Bakklandet, lille-Røros, Gamlebyen.

For i forrige uke kom det; et lite innblikk i planen for hvordan noe av pukkfyllingen i Brekstadbukta i Ørland kan bebygges.

Forsvarsbygg har tilbudt seg å flytte 26 verneverdige bygg, hvorav er 17 boliger, fra rød støysone og sette dem på mur i et område ved siden av fergeleiet på Brekstad.

– Levende område

I området er det også tegnet inn en parkallmenning og bade- og fiskebrygge i området.

– Det skal være et godt byrom, både for de som bor der og for besøkende. Det skal være et levende område, ikke et museum. Litt som Bakklandet, sa Lene Kristin Nagelhus, sivilarkitekt i Asplan Viak.

Prosjektet omtales som planmessig utfordrende. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Ørland, Thomas Engen, påpeker at det er begrensninger på hvilke tiltak som kan gjøres utendørs på de vernede byggene, men at det er lov med tilbygg.

Værutsatt

Og tilbygg vil de helt sikkert trenge, i tillegg til de nye husene som også skal settes opp i området.

Brekstadbukta er en av de mest værutsatte områdene i kommunen. Skal det i det hele tatt være håp om å skape gode bokvaliteter i området, må det svært kyndig detaljplanlegging til, for å skjerme for været og skape indre rom som gjør det mulig å oppholde seg utendørs.

Det er en miljømessig god tanke å sette istand eksisterende bygg, slik at de kan gjenbrukes. Det er også godt å høre at det planlegges både en parkallmenning og en badebrygge i området, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten. Og med god arkitektur på byggene og bomiljøene rundt, har prosjektet potensial i seg til å bli spennende og nyskapende.

Konstruert område

Samtidig har det aldri vært et Bakklandet eller Røros på Brekstad. Så jeg vil advare mot et forsøk på delvis å konstruere et historisk område basert på fortidens byggeskikk, som var tilpasset helt andre krav enn de vi stiller til en bolig i dag.

Det er en grunn til at vernede hus samles på Maihaugen.

For Brekstad har ingen forpliktelse til å løse Forsvarsbyggs problem med plassering av noen vernede bygg.

Feilslått sentrumsutvikling

Etter tiår med feilslått sentrumsutvikling bør Brekstad prioritere å ta store radikale grep for å utvikle seg til å bli en fremtidsrettet landsby, med gode offentlige møteplasser og bomiljø med attraktive kvaliteter.

Dersom de 26 vernede byggene viser seg å være er en del av løsningen på Brekstads utfordringer, så er det bra. Men kommer den videre prosessen til å vise at de vernede byggene ikke det, så bør lokalpolitikerne be Forsvarsbygg finne en annen plassering for dem.