Med Gerd Hegviks kanonade mot Einar Aaland, og hennes påstand om at han nærmest er alene i kampen om å fronte skilsmisse av nye Ørland kommune, vil jeg opplyse at vi etter hvert er svært mange som stiller oss bak Einars engasjement og beskrivelse av virkeligheten i Ørland kommune.

Jeg registrer også at Gerd Hegvik og andre folkevalgte med tyngde og erfaring nå mobiliserer for «framsnakking» av nykommunen, og forteller oss «sutrekoppene» hvor bra vår nye kommune har blitt.

For nå går alt så mye bedre!

Forventes det at dere skal bli trodd på forherligelsen dere tar til orde for? "Stikk fingeren i jorda", og se hvordan vår kommune styres politisk! En styreform som forundret mange i det

politiske landskapet langt utenfor og høyere opp enn i vårt nærområde. Etter et sirkus uten like i fbm siste kommunevalg, hvor man hestehandlet på kryss og tvers, til aktørene selv ble så fortumlet at de knapt viste hvem som var ordfører fra den ene dagen til den andre. Og når den endelige ordføreren var på plass, med velsignelse fra fylkesmannen, så valgte "flertallet" å sette han på gangen, frata han sedvanlig makt og myndighet, til bare å bekle en rolle i kommunen som nærmest en gallionsfigur. Kommunen opprettet en maktgruppe til å erstatte formannskapets rolle i nykommunen, det såkalte driftsutvalget.

Jo, godt at mange av kommunens politikere synes å være fornøyd med hvordan kommunen nå styres. Ja ordføreren opplevde noen av sine beste stunder politisk, under fjorårets siste kommunestyremøte hvor møtet avviste et innbyggerkrav om konsekvensutredning for oppløsning av kommunen, og vedtok i samme åndedrag at nye Ørland kommune skulle bestå.

En saksbehandling som endte med krav om lovlighetskontroll fra et knippe oppegående medlemmer av kommunestyret!

Men hvis kommunens politiske landskap er friskmeldt, da er det vel på tide å innsette ordføreren i sin tiltenkte rolle, formannskapet likeså! Men for folk flest så er virkeligheten for lett å forstå, og at den politiske styringen av kommunen i virkeligheten er å sammenligne med «kalkede graver» for å dra en bibelsk metafor!

Så stå på alle som ønsker to kommuner som lever i harmoni, i stedet for en kommune i splid og misnøye!

Olav Lyng