Å skape et bedre liv «for mennesker og miljø» i Norge, koster oss ikke et eneste tonn CO2

Dag Balavoine. Arkivbilde.