– På tide å åpne for organiserte fritidsaktiviteter for voksne