En politikk for økende forfall på trønderske veier og alt for lite til Trønderbanen – Regjeringen må snu!

Kontrasten er stor. Mens Solbergregjeringen doblet bevilgningene til vei og bane har den rødgrønne regjeringen under ledelse av Arbeiderpartiet nå lagt frem en nasjonal transportplan som øker forfallet på veiene i Trøndelag, bidrar til å svekke vår forsvarsevne og sparer oss til fant.

Før fremleggelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) fikk vi stadige lekkasjer som ga inntrykk av en offensiv satsing på samferdsel. Offentliggjøringen av planen viste en regjering som var opp som en bjørn og ned som en fell. I hvert fall i Trøndelag.

Mens regjeringen er tydelige på hyppigere avganger på jernbanestrekninger på Østlandet og Vestlandet ser vi ingen tydelige løfter for når vi kan få to avganger i timen på Trønderbanen. Fylkestinget i Trøndelag krever to tog i timen på hele strekningen innen 2027.

E6 gjennom fylket er ikke bare viktig for å binde vårt store fylke sammen. I dag er fartsgrensen mange steder 60 og 70 kilometer pr time. Regjeringens svar er å nedskalere prosjektet i form av færre felt og lavere fartsgrenser mellom Åsen og Steinkjer. E6 må fullføres slik Solbergregjeringen la opp til. Gode veier dreier seg både om å komme raskt frem og trygt hjem.

Forhåpningene til en omfattende satsning på fylkesveier var store. Fylkesveiene har gjennom mange år med AP-styre i Trøndelag blitt nedprioritert. Det har gitt et vedlikeholdsetterslep på ca. 8 milliarder kroner. Samtidig foreslår regjeringen dessverre å bevilge mindre penger til fylkesveiene enn det Solbergregjeringen foreslo i 2021. Vi trenger mere, og ikke mindre penger, for å redusere forfallet. Det er dyrt å spare seg til fant ved å kutte i bevilgningene til fylkesveiene.

Trøndelag er pekt ut som en av korridorene for å få frem materiell og personell til Sverige og Finland hvis det blir behov for å unnsette landene med allierte styrker. Da må E14 fra Stjørdal til Storlien oppgraderes. Statens veivesen har lagt frem en mulighetsstudie som viser at en optimal løsning for veien vil koste 10,4 milliarder kroner. Regjeringen vil sette av mellom 600 og 1800 millioner de neste 12 årene. Russlands angrepskrig i Ukraina viser oss at vi ikke må nøle med å styrke vårt forsvar og vår evne til å få frem forsyninger. Også FV 710 fra Orkanger til Ørland er viktig i så henseende på grunn av Kampflybasen på Ørlandet.

Ny godsterminal er viktig både for byutviklingen i Trondheim og for å få mere gods over fra vei til bane. Det gjør det ikke enklere at Arbeiderpartiet lokalt går mot den lokaliseringen som kan gi en rask og rimelig utbygging. Ny godsterminal må på plass i første del av NTP.

Kort oppsummert får Trøndelag for lite for seint - til både vei og bane. Samtidig er satsingen på sjøtransport pinlig svak. Samferdselsinvesteringer er langsiktig politikk hvor vi ikke kan spare her og nå uten at det får konsekvenser på lang sikt. Investeringer i samferdsel er investeringer i fremtiden. Høyre har i regjering vist vilje til å satse langsiktig. Neste høst har velgerne i Trøndelag muligheten til å bytte til en regjering som vil satse på infrastruktur i Trøndelag – for fremtiden.

Pål Sæther Eiden, fylkesvaraordfører (H)