«De demonstrerer ikke lenger. De føler seg sviket og maktesløs»

foto