Er man godtroende blir man som regel lurt. Roan var optimistisk under avstemmingen i 2016.  Hele 2/3 stemte ja, inkludert undertegnede.

Den siste tredjedelen var ikke godtroende, og stemte nei.  Åfjord var selvsikker, og ville ikke en gang ha noen avstemming om kommunesammenslåing med Roan. De følte seg overlegne allerede da. Og dette har fortsatt i ettertid.

Det siste gjelder overkjøringen og "ødeleggelsen" av Sør-Roan skole. Det er i den sørlige delen av Roan at de fleste private arbeidsplasser befinner seg. Næringslivet har gjennom flere skriv og henvendelser pekt på hvor sårbar man er (og blir) for arbeidskraft utenfra når man blir nødt til å sende barn fra seg på en til dels svært farlig skolevei morgen og kveld. Alle som har barn vet at disse er like verdifulle selv om de er ferdig med barneskolen. Så vidt jeg har fått med meg, så ble nettopp dette med farlig og lang skolevei tatt opp av varaordføreren i siste kommunestyremøte 16. ds. Flertallet tok ikke hensyn til dette, og nevnte det ikke med ett ord i vedtaket.

Skribent fra Brandsfjord lanserte et meget klokt forslag: Fyll opp Brandsfjords ungdomsskole med elever fra Åfjord som bor nærmest "grensen".

Reaksjonen fra Åfjord kom raskt: Det var fullstendig uaktuelt å sende elever fra Åfjord til Roan!. Nei, det skal selvsagt bygges ny skole i Åfjord, koste hva det koste vil.

Hellfjorden er et rasfarlig område.  Jeg var selv ganske nær da det siste store raset gikk der for en del år siden. I sannhet en skrekkelig opplevelse.  En annen bilist var sekunder unna katastrofen. Senere har jeg inspisert dette område fra toppen.  Jeg vil anbefale skeptikere til å gjøre det samme.  Da vil flere forstå redselen fra foreldre som blir nødt til å sende barna sine til skolen, stuet sammen i en skolebuss som vil trenge flere minutter gjennom hele det farlige området minst to ganger om dagen. Jeg spør: Hvem vil ta ansvaret om det verste skulle skje? Jeg vil henstille til administrasjonen og politikerne i kommunen om å gjøre et nytt vedtak om å utsette saken inntil rassikker vei er etablert med tuneller fra Roan til Hellfjorden.

Hvilke fordeler har Roan hatt så langt av sammenslåingen?

Noen vil kanskje si bygging av nytt sykehjem. Det er vanskelig å finne andre "fordeler". Kunne Roan bygd sykeheimen om de stod alene?

Etter min mening er svaret et klart ja. Det er greit å sammenligne fordeler og ulemper ved slike fusjoner, men det sikreste svaret får man i ettertid.  Åfjord har nytt godt av gode inntekter fra gamle Roan gjennom vindkraft og lakseoppdrett. Den årlige inntekten fra disse overstiger langt både rentekostnader og avdrag på lånet til den nevnte sykeheimen. Det er altså Åfjord som har fått, og Roan som har bidratt mest økonomisk siden fusjonen.

Kommunestyret er selvsagt suverene til å gjøre vedtak i alle saker, hvor dette er nødvendig. Flere enn meg lurer likevel på om den voldsomme utbyggingen i Åfjord sentrum som både foregår, og skal fortsette, er den beste måten til å sikre økonomisk uavhengighet for kommunen i framtiden?

Leserne gjetter at mitt svar er nei! Et lavt rentenivå i dag vil sannsynligvis doble seg i løpet av 1-2 år, med flere ti-talls millioner i økte kostnader årlig.

Jeg spør:  Hvor lang tid vil det gå før kommunen blir nødt til å innføre eiendomsskatt på hus og hytter?  Selv ikke kommunens flinke rådmann kan trylle med penger. Og hvor lang tid vil det gå før tilbudet til innbyggerne bosatt utenfor sentrum blir ytterligere redusert?

For Roans del tenker jeg bl.a. på den lovte utbyggingen av "Utro-tunet". Jeg bor slik til at jeg ikke unngår å se hvor populær "Utro-stien" er, en sti på ca. 1.5 km. over et fjellparti. Folk kommer langveisfra for å nyte denne turen og utsikten. Men problemet er at den lovte utbygging av sanitæranlegg og parkeringsplass drar ut i tid. Folk kan altså ikke oppholde seg lenge ved tunet av naturlige årsaker.

Jeg, og flere med meg, synes det nå er på sin plass at kommunen tar skikkelig tak i dette. Svært mange vil bli glade dersom dette blir gjort!

Per Eian