Fremstillingen i Fosna Folket 11. januar 2022, angående situasjonen på kjøkkenet ved Ørland flystasjon, kan tolkes noe tvetydig. Det er derfor ønskelig å komme med en presisering.

Kjøkkenet ved flystasjonen ble i 1996 oppgradert til å kunne produsere mat for 350 personer, men produserer i dag mat for 500 til 700 personer hver dag. På grunn av de bygningstekniske begrensningene har Ørland flystasjon i lang tid anbefalt en større oppgradering for å imøtekomme det økende behovet, noe også Mattilsynet anbefalte. Derfor skulle det etter planen komme på plass et nytt kjøkken i løpet av fjerde kvartal 2023, men dette er utsatt til 2027.

Med hensyn til stasjonens forventede bemanningsøkning, og Mattilsynets pålagte begrensing fra tilsynet i 2021, ble det derfor besluttet å etablere et interimkjøkken. Dette skal drifte frem til nytt kjøkken er på plass.

Det er derfor ikke slik, som Fosna Folket kan gi ett inntrykk av, at Ørland flystasjon må sette opp et midlertidig kjøkken til 11 millioner, fordi de vasket kjøkkenkluter på herretoalettet. Etter tilsyn fra Mattilsynet ble det likevel satt fokus og prioritet på å flytte vaskemaskinen til en bedre egnet lokasjon.

Luftforsvaret og Ørland flystasjon har god og jevnlig kontakt med Mattilsynet, som er en viktige samarbeidspartner med tanke på matsikkerhet.

På tross av de begrensende bygningstekniske utfordringene ved kjøkkenet på Ørland flystasjon har personalet i all tid gjort en formidabel jobb og produsert mat av høy kvalitet med høyt fokus på matsikkerhet.

Pål Inge Sagfjæra, oberstløytnant, sjef Basegruppen