Økt sikkerhet for matforsyning, gjennom å opprettholde og forbedre den norske selvforsyningen har blitt viktigere enn på veldig, veldig lenge. En grusom krig, pandemien og annen uro ute i verden minner oss kraftig om det.

Vi tror det norske folk og forbrukerne forstår at nå var tiden kommet. Tiden var kommet for å sikre eksistensen for den gjenværende norske landbruksproduksjon.

Det er ingen kø av folk som vil overta produksjonen på norske gårdsbruk. Hvorfor? Jo, fordi man finner det kort og godt mer lønnsomt og attraktivt å jobbe med andre ting. Ta med det i bedømmelsen, før landbruksoppgjøret blir karakterisert som feil i forhold til andre grupper og næringer.

Vi, for vår del, tror det er rett. Vi har bedt om det, og vi takker!

Trøndelag 06.05.22

Ole L. Haugen – ordfører Hitra (forfatter av innlegget), Knut Ola Vang – varaordfører Indre Fosen, Vibeke Stjern – ordfører Åfjord, Reidar Bolling Rødli– ordfører Lierne, Amund Hellesø – ordfører Nærøysund, Isak Busch – ordfører Røros, Stian Brekkvassmo – ordfører Namsskogan, Marius Berntsen – varaordfører Namsskogan, Jørn Ove Totland – varaordfører Lierne, John E. Høvik – ordfører Osen, Ida Broholm – varaordfører Hitra, Trond Hoseth - ordfører Malvik, Ole Morten Balstad - ordfører Selbu, Anne-Karin Langsåvold - varaordfører Meråker, Egil Johannesen - varaordfører Osen, Marit Liabø Sandvik – varaordfører Heim, Elisabeth Helmersen – ordfører Leka, Ogne Undertun – ordfører Ørland, Tanja Fuglem – varaordfører Selbu, Are Hilstad – varaordfører Orkland, Marit Bjerkås – varaordfører Rennebu, Frode Båtnes – ordfører Namsos