Ordførerkandidat Raymond Balstad i SP redegjør i sitt leserinnlegg for hvorfor de ønsker å videreføre samarbeidet med H, PP og FrP. Senterpartiet har bestemt seg, og det er for så vidt oppklarende for velgerne at partiet er ærlig på at en stemme på dagens «budsjettkamerater» er en stemme på fortsatt fire år med samme flertall.

Det som ikke er like ryddig derimot, er at Balstad, og andre i SP, bevist beskriver hvem Arbeiderpartiet skal samarbeide med etter valget. Det vet de lite om, men det tjener nok SP å skremme velgere, spesielt fra gamle Leksvik kommune, med at vi skal etablere et forpliktende politisk samarbeid med partiene som ikke er en del av SP sitt foretrukne flertall.

Men kjære velger; Balstad tar feil. Vi har ikke valgt samarbeidspartnere før valget, og Arbeiderpartiet ønsker å snakke med alle partier når valgresultatet er klart. Uavhengig om SP sine foretrukne partnere får flertall eller ikke, vil vi invitere alle partier til forhandlingsbordet. Da vil valgresultatet, vårt partiprogram og dernest et ønske om å etablere et bredt tverrpolitisk samarbeid til beste for alle innbyggere ligge til grunn for samtalene. Vi håper at også SP vil møte oss til denne praten når valgresultatet foreligger

Vi setter pris på at SP er tydelig på retningsvalget. Det gir nemlig velgerne mulighet til å påvirke de politiske forhandlingene etter valget. En stemme til SP er en stemme til videreføring av dagens budsjettsamarbeid, dagens politikk, og en ordfører fra SP eller H. En stemme til AP er en stemme til Arbeiderpartiets politiske løsninger, et tverrpolitisk bredt samarbeidende flertall, og om det er opp til oss; en ordfører fra Arbeiderpartiet.

Det er opp til dere velgere nå! Dere bestemmer hvordan forhandlingene blir etter valget. Godt valg!

Knut Ola Vang, ordførerkandidat for Indre Fosen Arbeiderparti