På Ørlandet sto jubelen i taket da de i 2012 fikk hovedflybasen for Norges nye kampfly, F-35. Optimismen var stor. Ørlandets framtid var sikret. Nå skulle det bli utvidelser og investeringer, arbeidsplasser og vekst.

Men noen kjenner nå på prisen dette har. Folk måtte forlate hus og hjem, skoler og barnehager måtte flytte, og gårdbrukere må legge ned gårder som i generasjoner er blitt drevet av familien.

Den idylliske kommunen har litt over 5000 innbyggere og nå er halve befolkningen blitt berørt av kampflybaseutbyggingen. Mange er usikre på hvordan rettsaken om erstatningen blir.

Forsvarsbygg har delt støybelastningen inn i soner, bor man i rød sone skal man få tilbud om innløsning av hus, bor man i gul sone, skal man få tilbud om støyisolering av hjemmene.

Til nå er det mest bolighus som er innløst, men Ørlandet er en landbrukskommune og fremdeles forhandles det om andre boenheter.

Forsvarsbygg er i utgangspunktet bare interessert i å betale for bolighusene på gårdene, ikke driftsbygninger som fjøs og låver. Direktøren i Forsvars Forum mente det var mulig å drive gården videre selv om man ikke bor der. Det kan ikke være faglig kompetanse bak et slikt utsagn.

Man har brukt svært mye energi og tid på at man må gå fra eiendommen sin, og sittet med et bud fra forsvaret som var altfor lavt. Og når man skal forhandle på budet får er det liten vilje fra forsvaret.

Jeg har som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting fått flere henvendelser fra beboere på Ørland som fremdeles er skuffet over Forsvarets vilje til å finne løsninger. Det virker som at Forsvaret drivet en uthalingstaktikk istedenfor å få avsluttet sakene til beste for innbyggerne. Legg bort rettsakene og heller finn en rettferdig erstatning for alle de som er berørt.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting