Hvor mange hjerteinfarkt må du ha for å kvalifisere for sykehjemsplass i Ørland kommune.

Når du snart fyller 97 år, bor i omsorgsbolig, har hatt mer enn 4 hjerteinfarkt, slag, diverse fallskader med innlegging på St. Olav, og du fortsatt ikke er kvalifisert for å få plass på sykehjemmet etter gjentatte søknader og anker – da er spørsmålet til Ørland Kommune: Må en ha for eksempel 7 hjerteinfarkt før plassen tildeles ? Eller kan en kvalifisere seg på andre måter uten å være dement ?

Hvem i kommunen bør ha dårlig samvittighet ? Er det ordføreren, kommunedirektøren, helse- og omsorgssjef, kommuneoverlege eller er det bare vi som er pårørende som skal sitte og føle på dårlig samvittighet ? Eller finnes det ikke rom for samvittighet i denne kommunen ?

Det burde etter min oppfatning være en rettighet at mennesker som er nesten 100 år skulle ha rett til å få en trygghet og en omsorgssituasjon som Ørland kommune ikke tilbyr sine innbyggere.

Tore Pettersen