Dette innlegget skrev jeg torsdag 17. mars, og jeg skrev blant annet at «Myrvolds plagiering vil nok ikke få noen direkte konsekvenser for jobben han gjør som ordfører, men som han selv har uttalt i forbindelse med denne saken vil det kanskje svekke tilliten mange har til ham. Som ordfører kan det være straff nok.» Så feil kan man ta. Han gikk av som ordfører dagen etter, noe jeg for øvrig synes er en riktig avgjørelse da det har kommet flere nye avsløringer etter torsdag.

Uansett, budskapet er at plagiering er alvorlig, og at redaksjonene i avisene har gjort et dårlig stykke arbeid med kontrollarbeidet.

Jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet da det først ble kjent at Myrvold ble tatt for plagiat på sitt debattinnlegg om «Verdien av forsvarsvilje». Som lektor har jeg ved flere anledninger oppdaget plagiat i elevenes besvarelser. Med litt veiledning og en streng pekefinger som forklarer hvorfor man ikke kopierer andres verk uten kildehenvisning, slutter de med plagiering og lærer seg hvordan man henviser til kilder på korrekt måte. Det ser ikke ut til at Tom Myrvold har gått en slik skole. I hvert fall har han ikke tatt lærdom av det.

Man kan riste på hodet og sukke oppgitt når man leser om det. Noen humrer kanskje litt over korttenktheten og tenker ikke mer over det. Det er for så vidt greit, men det er viktig å presisere at det Tom Myrvold har gjort er alvorlig. Dersom du er student på NTNU og plagierer i din eksamensbesvarelse er det å anse som juks. Ifølge NTNU sine hjemmesider har det følgende konsekvenser: «Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert.» (NTNU, u.å.)

Han er vel bare en mann som gjør så godt han kan (og jukser litt innimellom). I denne saken må man også kunne stille spørsmålstegn ved avisenes redaksjonelle arbeid. Finnes det ikke plagiatkontroll? Hvilke krav stiller de til debattinnlegg? Jeg registrerer at blant annet Fosna-Folket allerede er i gang med å gjennomgå de tidligere debattinnleggene til Tom Myrvold, og jeg håper at dette også kan være god læring for redaksjonene i de andre avisene det gjelder.

Men du skal ha takk, Tom Myrvold. Takk for at du gir kjøtt på beina til fremtidige undervisningsopplegg om plagiat og viser hvordan man ikke skal gjøre det.

Ina Victoria Rånes, lektor