Næringsforeningene på Fosen har gjort en solid jobb med å kartlegge behovet for strøm på Fosen. Konklusjonen er at vi står i fare for å mangle strøm og at det kan hindre næringsutvikling.

Fosen har stilt mye natur til rådighet bl.a. til vindparker og kraftlinjer. Da skulle det bare mangle at vi også får ta del i den nytten og de mulighetene all denne energien skaper.

Så det må vi gjøre noe med !

Fosen er regionen i Norge med de beste forutsetninger for å skape grønne bærekraftige arbeidsplasser basert på fornybar energi. Ja vi har tilgang på så mye fornybar energi at vi i dag eksporterer det meste ut av vår region.

Det er synd av mange grunner. Det viktigste er de sårt tiltrengte arbeidsplassene det kan gi lokalt med tilhørende verdiskapning. Det er også viktig i et økologisk perspektiv ved at ressursene utnyttes så kortreist som mulig med minst mulig energitap.

foto
Kartutsnitt fra Statnett sin presentasjon til kommunestyret i Indre Fosen 09.09.21.

Statnett som bygger og har ansvaret for landets hovedstrømnett har nå vedtatt at de skal gjøre ferdig linja over Fosen ved å bygge seg sørover fra Åfjord og krysse Trondheimsfjorden ved Brettingen i Hasselvika på sin tur sørover til Snilldal. Anlegget skal være ferdig i 2027.

Statnett skal ha ros for at de forserer med ett år ift. de opprinnelige planene. Det er viktig også langt utover Fosen slik ordfører i Hitra, Ole Haugen, også har påpekt gjennom Fosna-Folket.

Dette er en unik mulighet til å styrke det regionale og lokale nettet til Tensio & Nettselskapet på Fosen. En styrking som er en vesentlig forutsetning for videre vekst og utvikling av eksisterende og ny næringsvirksomhet slik næringsforeningene påpeker.

Men det er all grunn til å være optimistisk for at dette kan skje etter at den nye lederen i Statnett, Hilde Tonne, tidligere i høst inviterte alle nettselskapene til å bli bedre på å samarbeide. Og vi forventer at spesielt Tensio griper tak i den muligheten.

Så med ny regjering som har flagget lokal verdiskapning, klima og bærekraft høyt er det skapt forventninger. Forventninger om at regjeringa tar tak i dette, sammen med aktørene, og bidrar til at vi får til en enda bedre fremtidsrettet energiforsyning på Fosen.

Vi vil oppfordre både ansvarlig statsråd og Statnett til å ta turen hit for å bli kjent med mulighetene Fosen har å by på og hva som trengs for at det kan skje.

Fosen, 11. november 2021

Fosenkraft, Rissa kraftlag og Ordførerforum i Fosenregionen interkommunalt politisk råd