Kommuneadministrasjonene er flinke til å advare oss mot den kommende eldrebølgen og hva det vil koste. At det blir en utgiftspost, ja, men få nevner at de eldre bidrar på mange måter. Vi lever lenger, er friskere, bor hjemme så lenge som mulig og er store bidragsytere til frivilligheten, den er ganske så gråhåret. Det er ikke lite kommunene sparer på bidrag fra frivilligheten.

Det er aldri snakk om at eldre betaler skatt, (det blir færre minstepensjonister), eiendomsskatt, kommunale avgifter, og formueskatt, samt egenandeler som alle andre. I 2016 var 48% av de som betalte formueskatt over 65 år. De betaler egenandel for hjemmetjenester, og på sykehjem kan de bli trukket opp mot 85% av pensjonen og noen andre inntekter. Er klar over at dette ikke på noen måte dekker alle utgifter, men mer en påminnelse om at også vi bidrar.

Jeg misunner ikke kommunepolitikerne som her blir stående i skvis mellom krav fra innbyggerne, og kommuneadministrasjonens fokus på bunnlinja. Tror ikke det er stor forskjell mellom Indre Fosen og andre kommuner. Helse er den største utgiftsposten, og det jeg ikke forstår, mulig jeg tar feil, er at ikke Helse og omsorgstjenester har egen økonomiansvarlig. Ved stadig overforbruk, er det ikke så enkelt å gå forbi døren til økonomen uten å bli kalt inn til en samtale om budsjettoverskridelser.

Det er jo ingen hemmelighet at eldre etter hvert krever mer helsehjelp, både ved sykehjemsplass og hjemmetjenester. Her er det stort overforbruk, høyt sykefravær og mangel på arbeidstakere med riktig kompetanse.

Etter flere tiår som ansatt i offentlig virksomhet, også i mange av de som tillitsvalgt, har man jo gjort seg noen erfaringer. Det er toppstyrt, lite bruk av flat struktur, omorganiseringer og manglende konsekvensanalyser. En tidligere politidirektør sa på et seminar, at offentlig virksomhet som fikk problemer, hadde en tendens til omorganisering som berørte mange, både ansatte og brukere, i stedet for å fikse problemet. Det som ofte forbauset oss, var ledelsens manglende dialog med de ansatte som var nærmest brukerne.

Nå vet ikke jeg hvordan det er i Indre Fosen, men har jo en mistanke etter diverse artikler i Fosna-Folket at det samme skjer her. Er vel nok å nevne Vanvikan skole og Fevåg barnehage, hvor ansatte ikke ble involvert i prosesser. Kan jo spekulere i om ledelsen er i god dialog med ansatte i hjemmetjenesten eller sykehjemmene. Det er noe med at de som har skoene på, også vet hvor de trykker.

De er nær brukerne og pårørende, har fagkompetanse og kan ofte sette fingeren på ting som kan gjøres for å få et bedre resultat. AML sier jo også noe om deltakelse. Og hva med de eldre? Blir de spurt?  Blir den kompetansen de ansatte har utnyttet? Vet ikke, og problemet løses heller ikke over natten. Høgt sykefravær og manglende fagfolk ryktes, og kan føre til at kvalifiserte ikke ønsker å søke.  Men å sentralisere og effektivisere, er nødvendigvis ikke alltid løsningen på utfordringer. Derimot kan god dialog mellom alle berørte, konsekvensanalyser, og kanskje lukte litt på relasjonsledelse, ha noe for seg.

Frøydis Aksnes