Utsagnet gir utrykk for litt resignasjon og gutten tok i bruk Odd Børretsen's kjente utsagn. Som kjent er ikke livet likt for alle og jeg vil fortelle litt om en gammel venn. Han bor på trygdepensjonatet og jeg gikk dit på besøk. Han lå påkledd på senga og spurte etter en stund hva klokka var. Halv seks svarte jeg. Er det ettermiddag eller morgen? Jeg svarte som sant var og da han heller ikke visste hvilken dag det var, skjønte jeg hvordan tilstanden var. Han tilbrakte sin dag alene i sitt eget selskap.

Da jeg kom ut på gangen gråt jeg for min gamle venn. Slik er også livet.

Slik er hans liv og det står i sterk kontrast til hvordan jeg har det. Jeg var innkalt til planleggingsmøte i forbindelse med feiringen av eldres dag; Det var samlet mange kjente på min egen alder og selv om alle var preget av tidens tann hadde de fortsatt evne og ikke minst vilje til frivillig arbeid til glede for andre. Peggy Finboe er leder for eldrerådet i Ørland og primus motor for gjennomføringen av eldres dag. En jobb som gjøres med glans.

På eldres dag møtte det opp ca. 20 frivillige på kultursenteret og forberedte servering - kjøkkentjeneste og andre nødvendige ting før skaren av eldre kom. Da stod det dekket og pyntet bord til ca 120 gjester. Og gjestene og ordføreren kom og ble ønsket velkommen. Ola prest, Svein Lilleengen, Leif Schei og hr. Furre møtte opp og ga oss en opplevelse med utrolig trivsel: Dagens tema var mor og gikk igjen gjennom hele underholdningen. Veldig trivelig for oss som hørte på. Ordfører Grøntvedt møtte opp og informerte om aktuelle planer for framtia etter basevalget. Det er moro å få del i forhold som angår framtia. Vi eldre deltar som kjent ikke så mye hva det angår.

Da festen var avsluttet startet rydding og etterarbeid av frivillighetsgjengen. Hva hadde blitt gjort hvis ikke de hadde møtt opp? Jeg synes ærlig talt at det burde blitt tatt grep for en tilstelning som belønning for utført arbeid. Ikke bare utfører de ulønnet arbeid, de betaler i stor grad for gevinster til lotteri: Pengene er det kommunen som får overført. Jeg synes derfor det er rimelig at de frivillige og de som underholdt blir tilgodesett i en eller annen form.All ære til gjestene og arrangørene: Det var en veldig trivelig fest for alle.

Og slik er også livet.

Brekstad 2. oktober 2013,Einar Gjestad