«Fellesnemnda ønsket å følge nærhetsprinsippet»

Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Dybvik